SkyscraperCity banner

kraków

  1. [Kraków] -Osiedle Podwawelskie -Ankieta dotycząca koncepcji rewitalizacji przestrzeni i poprawy komfortu życia mieszkańców Osiedla Podwawelskiego.

    Public Space
    Ankieta została stworzona na potrzeby badań społecznych, jest to projekt studialny oraz koncepcyjny stworzony w ramach zajęć z przedmiotu Komunikacja Społeczna na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wyniki przeprowadzonych badań mogą wpłynąć na dalszy rozwój przestrzeni. Odpowiedzi w...
  2. [Kraków] Oficjalny wątek o Nowym Mieście

    » Kraków
    Gazeta wyborcza poda³a dziœ, ¿e rusza budowa Nowego Miasta w Krakowie. Czekamy co tam powstanie, bo jeszcze nikt nie widzia³ projektu.
Top