SkyscraperCity banner

kraków

  1. » Kraków
    Gazeta wyborcza poda³a dziœ, ¿e rusza budowa Nowego Miasta w Krakowie. Czekamy co tam powstanie, bo jeszcze nikt nie widzia³ projektu.
Top