SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Zagranica
    Po wakacyjnym wątku chorwackim, czas na zimowy wątek słoweński :) Tak jak w przypadku Chorwacji postaram(y) się pokazać dosyć przekrojowo ten niesamowity kraj, w którym w ciągu godziny można przejechać od Alp do Adriatyku. Kraj w którym w pigułce można zobaczyć piękno Europy! Będzie...
  2. Além-Fronteiras / Around The World
    Eslovénia | Slovenia A Eslovénia é um pequeno país do Leste Europeu, limitado a norte pela Áustria, a leste pela Hungria, a leste e a sul pela Croácia e a oeste pela Itália e pelo mar Adriático. O país está localizado no encontro de quatro grandes regiões europeias: a região dos Alpes, a...
1-2 of 2 Results
Top