SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    Gazeta Olsztyńska Zamykanie dworców kolejowych w nocy jest już przesądzone. Nieznany jest tylko termin - najbardziej realny to styczeń przyszłego roku. PKP zamyka nocą dworce w całym kraju. Jak wyjaśnia Jacek Prześluga, dyrektor działu marketingu PKP SA w Warszawie, zdecydowała przede...
1-1 of 1 Results
Top