SkyscraperCity banner
lidzbark warmiński
1-1 of 1 Results
  1. Zabytki
    W początkach XIII w. w ramionach rzek Łyny i Symsarny znajdował się drewniany gródek o nazwie Lecbarg, który należał do pruskiego plemienia Pogezanów. Gródek ten został zdobyty w 1241 roku przez Zakon Krzyżacki, który umocnił go jako budowlę ziemno - drewnianą. Umocnienia te zostały zniszczone w...
1-1 of 1 Results
Top