SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Future Stadiums: Standard Liège | Stade de Sclessin ⚪️🔴

    Finally Standard Liège stadium reconstruction plans are approved! Stade de Sclessin will be slightly bigger, with a lot more facilities and fully enclosed. Price tag: + 100€ Million
  2. Fotoforum
    In 2013 maakte ik een dagtripje naar Luik, de stad die zo lelijk is dat het mooi wordt, maar ook zeker zijn fraaie kanten heeft. Een stadswandeling via de Montagne de Bueren naar de Citadel, door het historische centrum en langs de Maas leverde de volgende fotoserie op: Alle foto's gemaakt met...
  3. Fotoforum / Section d'images
    foto's niet langer zichtbaar
1-3 of 3 Results
Top