SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Aeropuertos
    Alguaire, una pequeña población de 3.000 habitantes, a 15 kilómetros de Lleida, a seis de la autovía de Huesca y a otros seis de la futura autovía de Vielha, ha sido elegida por la Generalitat para acoger el futuro aeropuerto de Ponent. Así lo anunció ayer el conseller de Política Territorial...
  2. Infraestructures i transports
    El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha anunciat que el futur aeroport regional de Lleida serà al terme municipal d'Alguaire, després que la Generalitat descartés construir-lo a l'actual aeròdrom d'Alfés. Nadal ha fet públics els resultats d'un estudi que conclouen que Alguaire...
1-2 of 2 Results
Top