SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    ------------------------------------------- Oryginalny post zakładający wątek: ------------------------------------------- CPK Ogłosiło przetarg STEŚ na https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=12115216 Ponadto w opracowaniu jest "Modernizacja linii kolejowej nr 29 na...
  2. Infrastruktura drogowa
    Podjęliśmy męską decyzję, w przyszłym roku zaczynamy modernizować istniejącą drogę numer 8. Pewnie znowu powstanie awantura, że wytniemy parę krzaków. Ale nie mamy już innego wyjścia - powiedział Tadeusz Topczewski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Krajowa "ósemka" to...
1-2 of 2 Results
Top