SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Infrastruktura lotnicza
    Koledzy, z wielką przyjemnością przekazuję informację dla SSC od Prezesa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
  2. Infrastruktura lotnicza
    Często mówimy, porównujemy statystyki ruchowe lotnisk. Często pada również kwestia ilości kierunków/przewoźników. Zebrałem więc to w statystykę. Zaczynamy od Zima 2012/2013: Aktualizacja: 17.07.12 19:50 Legenda: pogrubienie portu lotniczego - port główny pogrubienie liczby - zmiana czerwone -...
  3. Infrastruktura lotnicza
    Interesuje mnie co stanie się gdy Porty lotnicze osiągną swoją max przepustowność tzn. już po rozbudowach. Będą budować nowe czy może dalej rozbudowywać??
1-4 of 4 Results
Top