SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura lotnicza
    Witam serdecznie, Interesuje mnie jak tam prace przy przekszatałceniu tego lotniska wojskowego w cywilne. To ostatnie info jakie przeczytałem na Trojmiasto.pl: Cywilne samoloty w Babich Dołach (25 Sierpnia 2005) Możliwe, że już za kilka miesięcy na wojskowym lotnisku w Babich Dołach będą...
1-1 of 1 Results
Top