SkyscraperCity banner
łotwa
1-1 of 1 Results
  1. Zagranica
    na poczatek wieża kościoła sw Piotra : widoczki z tej wieży(123,5m): "Zdobiąca szczyt statuy kobieca postać w wyciągniętych ku niebu dłoniach dzierży trzy złote gwiazdy - symbol trzech historycznych prowincji Łotwy: Inflant, Kurlandii i Łatgalii."(podobno sowieci nie zniszczyli...
1-1 of 1 Results
Top