SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 6 Results
 1. Infraestructures i transports
  Manresa: La línia 8 unirà les estacions de tren, el campus universitari, els hospitals i els cinemes • Per donar a conèixer la nova línia es convida a tota la ciutadania a pujar-hi gratuïtament durant els primers 15 dies del mes d’abril A partir de l’1 d’abril es posa en servei una línia de...
 2. Regiones | Catalunya
  Projecte del nou edifici judicial de Manresa • L'edifici acollirà en un principi els nou jutjats de la ciutat, tot i que està previst ampliar-lo fins a quinze. El Departament de Justícia ha presentat el projecte del nou edifici judicial de Manresa que està previst que durant el quart trimestre...
 3. Além-Fronteiras / Around The World
  Barcelona é uma província situada na parte central da comunidade autónoma de Catalunha, no Este de Espanha. Faz fronteira com as províncias de Tarragona, Lérida e Girona e o mar Mediterrâneo. Dos seus 5.613.955 habitantes (2019) menos de um terço vive na capital, Barcelona...
 4. Infraestructures i transports
  La Generalitat ha adjudicat a l’empresa Enginyeria d’Infraestructures SA la redacció d’un estudi previ de corredors i d’alternatives de l’eix transversal ferroviari de Catalunya, amb un pressupost de 377.986 euros. El projecte és una proposta de línia mixta per passatgers i mercaderies, que...
1-4 of 6 Results
Top