SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Інфраструктура
    СТОЛИЧНИЙ Розроблена перспективна схема метрополітену, яка передбачає подовження трьох існуючих ліній і будівництво двох нових (загальна довжина ліній - 141,4 км, кількість станцій - 109, пересадочних вузлів - 10). http://www.metro.kiev.ua/ Які і коли відкриються станції 2007 рік...
1-1 of 1 Results
Top