SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 4 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    W małych mieszkaniach też da się mieszkać. Zwłaszcza jak się pokombinuje:) Przykład z Hong Kongu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Male-mieszkanie-duze-mozliwosci-2179162.html
  2. » Wrocław
    Adres: dom na wodzie Data: 2006-04-10 Autor: Sylwia Chmielarz We Wrocławiu powstanie pierwszy w Polsce dom na wodzie. Zbuduje go Kamil Zaremba, właściciel firmy internetowej epartner.pl. Za ponad rok zamieszka pod mostem... Grunwaldzkim Kamil Zaremba, właściciel firmy internetowej epartner.pl...
1-2 of 4 Results
Top