SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. » Katowice
    Zgodnie z sugestiami użytkowników wydzielam osobny wątek dla inwestycji mieszkaniowych, które docelowo będą otaczać Strefę Kultury. Zapraszam do dyskusji :)
  2. » Warszawa
    Czy ten biurowiec juz został zrealizowany czy to dopiero plany? http://www.catalina.com.pl/Biura/Biura-Wyscigi/zdjecia.php
  3. » Trójmiasto
    Mapa inwestycji w śródmieściu Gdańska (aktualizowana na bieżąco): KLIK --------- Otwieram ten thread na zyczenie Luqa - Beda tu zamieszczane zdjecia z (budów i nie tylko) Trojmiasta. Znalazlem kilka fotek malo znanych obiektów z Gdanska
1-3 of 3 Results
Top