SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Pomorze, Warmia i Mazury
    W związku z wydzieleniem głównych miast aby nie stwarzać wrażenia, że region został "porzucony" przez moderatorów proponuję taki wątek do bieżącego załatwiania problemów wymagających moderacji w obrębie tego działu. Tak wiec proszę informować gdyby zaszła potrzeba jakiejś zmiany tudzież...
  2. » Trójmiasto
    Swoją drogą może to nie taki głupi pomysł żeby podzielić wątki trójmiejskie (a przynajmniej gdańskie) właśnie dzielnicowo? Na takiej Zaspie np. i tak są łączone wątki (Aviator + Citi Park). Na Przymorzu można by połączyć Albatrosy z 4 Oceanami. CPU tak samo - i tak z reguły jak ktoś robi fotki...
  3. Forum Polskich Wieżowców
    Zakładam drugą księgę - ten wątek będzie dotyczył brigów i banów na naszym forum. W wątku tym będziemy się wypowiadać my - modowie, ale także Wy. Chciałbym, aby kary zostały w pewien sposób zdemokratyzowane, aby nie dochodziło do stresowych sytuacji. Dlatego proponuję następującą formułę...
1-4 of 4 Results
Top