SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    W przededniu przełomowego dnia w historii Newagu, czas chyba najwyższy utworzyć temat poświęcony tramwajom tej Firmy. Oto kilka zebranych artykułów obrazujących drogę Newagu do produkcji nowego rodzaju taboru...
  2. Infrastruktura kolejowa
    Czy ktoś w ogóle o tym gdzieś czytał lub słyszał? Podobnie ZNLE sama wyprojektowała tą lokomotywę i ma patent na śilnik! Jest bazowana na ET22, tylko że podobnie wźieli z niej układ oś, wózki i wykorzystali ten sam system zawieszenia silnika. Tak ma wyglądać: E6ACT wygląda trochę jak ed311...
  3. Infrastruktura kolejowa
    Witam. Tak sie zastanwaiałem przed chwilą :) czym zaskoczy nas PKP. Ostatnio dowiedziałem się ze EP-09 czyli najnowsze, najszybsze i wogule naj ... polskie lokomotywy miały kursować głównie po CMK, a ja widziałem taką jak tachała "Ernesta Malinowskiego" (warszawa-krynica) doliną popradu z...
1-4 of 4 Results
Top