SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Inwestycje ukończone
    <> Plan orientacyjny obwodnicy http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798275.htm ----------- 17.11. 2009 r. GDDKIA zatwierdziła STEŚ – Etap II, w którym zarekomendowano do dalszych prac przygotowawczych przebieg obwodnicy wg wariantu W3A/3+3A/3. ----------- 17.04.2013 r. uzyskano...
  2. Infrastruktura drogowa
    Strony internetowe poszczególnych inwestycji: Lublin Węglin [Konopnica] - Niedrzwica Duża [Niedrzwica D.] Niedrzwica Duża [Niedrzwica D.] - Kraśnik Północ [Kraśnik] Kraśnik Północ [Kraśnik] - Kraśnik Południe [Słodków] (obwodnica Kraśnika) Kraśnik Południe [Słodków] - Janów Lub. Północ [Kopce]...
1-2 of 2 Results
Top