SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    10 kwietnia 2017 r. W Planetarium EC1 SKANSKA i architekt Przemo Łukasik z Medusa Group przedstawili wchodzący w fazę realizacji projekt Bramy Miasta. http://www.medusagroup.pl/projekty/biurowe/brama-miasta/ http://brama-miasta.pl/ Wrzesień 2018 r.: -- Post...
  2. » Łódź
    Rewitalizacja kompleksu Elektrociepłowni EC1 na terenie Nowego Centrum Inwestor : EC1 Łódź – Miasto Kultury Lata inwestycji : 2010-2012 Teren Nowego Centrum / Kobro City http://ec1lodz.pl/nowe_centrum_lodzi.php Wizualizacje : EC1 Wschód EC1 Zachód...
  3. » Kraków
    REAKTYWACJA 2009! PROJEKT NOWE CENTRUM MIASTA Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto informuje, że zwróciło się do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego o pilne podjęcie działań planistycznych związanych z zagospodarowaniem terenów położonych w centrum miasta, po...
1-3 of 3 Results
Top