SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    2015-09-30 Plan orientacyjny obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego ----------- 2017-04-06 Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZnRID...
  2. Pomorze, Warmia i Mazury
    Jako że w powiecie nowomiejskim również sporo się dzieje zakładam temat o naszym powiecie. :) Powstaje największy ośrodek narciarski na Warmii i Mazurach Cały tekst: http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,17647263,Powstaje_najwiekszy_osrodek_narciarski_na_Warmii_i.html#ixzz3VTxbod7q Strona...
  3. Infrastruktura drogowa
    Jest to w moim zdaniem 'najlepsze' połączenie Torunia oraz Olsztyna z autostradą A2 i dalej z Berlinem. Niestety nie jest to przyjemna droga. Wąska jezdnia, brak poboczy (wyjątek 12 km przed Olsztynem, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat poszerzono jezdnię). Zaczynamy To jest całkiem normalny...
1-3 of 3 Results
Top