Skyscraper City Forum banner
nowy dwór mazowiecki
1-1 of 1 Results
  1. Zabytki
    Tekst który jest poniżej jest pretekstem do zaczęcia tematu o najwspanialszyn założeniu obronnym w Polsce jakim jest twierdza w Modlinie:) Sprzedaż Modlina wstrzymana Ryszard Głowacz, wojewódzki konserwator zabytków, zablokował sprzedaż fragmentów twierdzy Modlin. Transakcję wstrzymał do...
1-1 of 1 Results
Top