SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    *** Wybrany wariant naniesiony na model terenu Google Earth, autor Paweł_O: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=147004081&postcount=1682 *** Pare lat temu słyszałem o planach budowy nowej lini łączącej Kraków z Nowym Sączem na przełaj, czyli nie jak dotychczas przez Tarnów ale w...
1-1 of 1 Results
Top