SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. » Bydgoszcz
    Źródło: https://expressbydgoski.pl/nowy-port-tak-zmieni-sie-centrum-miasta-naprzeciwko-opery-nowa-wizualizacje/ga/c15-14171143/zd/36235649 :cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::applause::applause::applause::applause:
  2. Infrastruktura kolejowa
    Widzew zastąpi Fabryczny Lada dzień rozpocznie się rozbiórka komórek i garaży, stojących od strony ul. Służbowej na dworcu Łódź Widzew. To początek przebudowy stacji, która na dobre ruszy w sierpniu. W przyszłym roku stacja na Widzewie przejmie ruch kolejowy w kierunku Warszawy na czas...
  3. Inwestycje ukończone
    Koniec szpitala Korczaka dziś Najstarszy szpital pediatryczny w Łodzi – im. Korczaka – wkrótce prawdopodobnie przestanie istnieć. Część jego oddziałów zostanie przeniesiona do szpitala im. Kopernika, część do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Zarząd Województwa Łódzkiego, który...
1-3 of 4 Results
Top