SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Београд
    Мислим да сам већ био најавио.Ово се држало у тајности већ пар месеци. Једини преживели пројекат кула у Београду http://www.beobuild.rs/read.php/598.html Ово је једини пројекат који није у сукобу са студијом високих објеката па га злотвори неће блокирати.На пројекту се доста дуго радило и...
  2. Београд
    Proposed: Delta Tower Naziv projekta: Delta Tower Lokacija: Blok 20 Površina: 1.2 Tip projekta: Kompleks mešovite namene GBA: 120.000 m2 Investicija: 145.000.000 Datum otvaranja: 2009-2010 Project Name: Delta Tower...
1-2 of 2 Results
Top