SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-19 of 148 Results
 1. Infrastruktura drogowa
  Parametry techniczne klasa drogi: GP liczba jezdni i pasów ruchu: 2+1 / 2+2 długość: 16,1 km szerokość pasa ruchu: 3,5 m szerokość pasa awaryjnego: brak szerokość poboczy: min. 1,25 m obciążenie: ton/oś: 11,5 Węzły Starogard Zachód Starogard Południe Jabłowo Starogard Wschód...
 2. Infrastruktura drogowa
  [DK28/DK77] Zachodnia obwodnica Przemyśla Materiały w ramach akcji informacyjnej: Materiały w ramach akcji informacyjnej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny - - - Link bezpośredni do planu orientacyjnego zawierającego proponowane 4 warianty drogi...
 3. Infrastruktura drogowa
  Kalendarium 2019/2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycyjnego, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-2024 r. -...
 4. Infrastruktura drogowa
  I. Podstawowe informacje o inwestycji II. Opis inwestycji: 1. Przebieg drogi 2. Podstawowe parametry techniczne 3. Zakres inwestycji 4. Węzły https://dane.gov.pl/dataset/1664,stan-budowy-drog/resource/18355...
 5. Infrastruktura drogowa
  STEŚ dla S12 odc. Piaski - gr. państwa My tu gadu-gadu a szpak śliwki wpier..., Lubelska Gdaczka ogłosiła przetarg na STEŚ na odcinku Piaski-gr. państwa. Niby nie dużo ale widać, że coś idzie do przodu! link. Podobnie jak S17 na odcinku Piaski - gr. państwa, I etap 2x2 na całej długości, pas...
 6. Infrastruktura drogowa
  całość: https://infogliwice.pl/zachodnia-obwodnica-gliwic-coraz-blizej-podpisano-umowe-z-wykonawcami/ Przebieg: z: https://infogliwice.pl/zachodnia-obwodnica-gliwic-coraz-blizej-podpisano-umowe-z-wykonawcami/
 7. Infrastruktura drogowa
  całość : https://stooq.pl/n/?f=1263756&c=0&p=4+22
 8. Infrastruktura drogowa
  ____ https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/35c944caf25ad31990aaceacaeb08586 ____ Mapa obwodnicy Tioman - producent znaków drogowych ____ 16.10.2018 r. Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=25318&lang=pl ____ 16.10.2018 r...
 9. Infrastruktura drogowa
  Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 - dokumentacja STEŚ https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28484/Budowa-Obwodnicy-Glogowa-w-ciagu-DK12 22-02-2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji STEŚ...
 10. Inwestycje ukończone
  <> Plan orientacyjny obwodnicy http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798275.htm ----------- 17.11. 2009 r. GDDKIA zatwierdziła STEŚ – Etap II, w którym zarekomendowano do dalszych prac przygotowawczych przebieg obwodnicy wg wariantu W3A/3+3A/3. ----------- 17.04.2013 r. uzyskano...
 11. Inwestycje ukończone
  Obwodnica Myśliborza DK 26 Budynek po PKP.
 12. Infrastruktura drogowa
  Harmonogram prac dla obwodnicy Piły w ciągu drogi ekspresowej S11 Według: http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/obwodnica-pily-i-ujscia-w-ramach-drogi-ekspresowej-s11.html 20.02.2020 r. nastąpiła aktualizacja hormonogramu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28229/S11-obwodnica-Pily-i-Ujscia...
 13. Infrastruktura drogowa
  W styczniu 2017 Konin dostał dofinansowanie na projekt "Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - II etap w Koninie" www.cupt.gov.pl/files/aktualnosci/Tabela%20rankingowa%20po%20ocenie%20merytorycznej%20I%20stopnia%20projektow%20zlozonych%20w%20konkursie%20dla%20dzialania%208.2%20PO%20IiS.pdf...
 14. Infrastruktura drogowa
  + wcześniejsze etapy projektowania obwodnicy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6743/obwodnica-olesna---etap-przygotowania-inwestycji Mapka: http://obwodnica-olesna.pl ____________________________________ 05.07.2018 r...
 15. Infrastruktura drogowa
  Południowa Obwodnica Lublina http://lublin.wyborcza.pl/lublin/56,140290,20901820,prawdziwy-przelom,,1.html Czyli jednak wariant nr I
 16. Infrastruktura drogowa
  2015-09-30 Plan orientacyjny obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego ----------- 2017-04-06 Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZnRID...
 17. Infrastruktura drogowa
  http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/bytom-becetka-ma-byc-gotowa-pod-koniec-2018-roku---53526.html szczegóły przetargu : http://www.mzdim.bytom.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty?akcja=wyszukaj&idKategorii=61651&menuId=101903
 18. Inwestycje ukończone
  Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 W zakres rzeczowy opracowania wchodzi w szczególności: - budowa jednojezdniowej drogi dwupasmowej klasy GP o długości około 6,9 km, - wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś, - budowa skrzyżowań skanalizowanych...
 19. Inwestycje ukończone
  Przetarg na obw. Bolkowa http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=21549
1-19 of 148 Results
Top