SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Zabytki
    To chyba mój pierwszy wątek na forum. Myślę, że to będzie właściwie miejsce. Wklejamy tutaj zdjęcia i opisy opuszczonych miast, całych założeń urbanistycznych, trwałych wojennych ruin, które mają status zabytków lub takiego statusu nie mają. Mogą być także zburzone fortece, opuszczone...
  2. Zagranica
    Witam wszystkich serdecznie po dosyć długiej przerwie. Dziś chciałbym wam zdać relację z mojego wyjazdu na Ukrainę, który odbył się w miniony weekend. Zachowam kolejność zwiedzania, tak aby najlepsze (w mojej opinii ;) ) zostawić na koniec. Cenię sobie bogate fotorelacje, dlatego moja też taka...
  3. Miasta polskie
    Oto dokumentacja fotograficzna małej wyprawy części ekipy sedina.pl na Łasztownię (11 VI 2005 r.). Tym mostem można było dostać się na wyspę: Tutaj trochę różności: Kilka widoków na Wały Chrobrego: Wyspa Bielawa: Elewator Ewa: Kilka budynków: Wnętrze jednego z budynków...
1-3 of 3 Results
Top