SkyscraperCity banner
ostrołęka
1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    CPK Ogłosiło przetarg STEŚ na https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=12115216 Ponadto w opracowaniu jest "Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów"...
1-1 of 1 Results
Top