SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Za Polskim Radiem Szczecin: Nawet tysiąc osób będzie mogła pomieścić duża sala Filharmonii Szczecińskiej, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać w Szczecinie. Inwestycja będzie kosztować 49 milionów złotych. Po wielu latach starań powstanie w Szczecinie nowy budynek Filharmonii...
  2. City/Metro Compilations
    IMPORTANT: The list below has been updated. Check post #961 for the updated version. With all the different announcements in the past weeks, I thought it was time to make a general summary of skyscrapers u/c or planned in Paris, preceded by the number of skyscrapers already built, for...
1-2 of 2 Results
Top