SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
  ZZP-2380-46/2019 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile Policja przeniesie się do nowej siedziby. Stary budynek już się nie nadaje Policja przeniesie się do nowej siedziby. Stary budynek już się nie nadaje Tak ma wyglądać nowa komenda policji w Pile [WIZUALIZACJE]...
 2. Infrastruktura drogowa
  17.01.2018 r. podpisano umowy na wykonanie: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798243-p_1.htm 30.01.2018 r. podpisano umowy na wykonanie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28280/Cala-S11-w-Wielkopolsce-w-projektowaniu :bowtie: S11 Ujście - Oborniki...
 3. Infrastruktura drogowa
  Harmonogram prac dla obwodnicy Piły w ciągu drogi ekspresowej S11 Według: http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/obwodnica-pily-i-ujscia-w-ramach-drogi-ekspresowej-s11.html 20.02.2020 r. nastąpiła aktualizacja hormonogramu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28229/S11-obwodnica-Pily-i-Ujscia...
 4. Infrastruktura lotnicza
  Opis nieruchomości: Lotnisko posiada dwie drogi startowe - główna droga startowa 2 500 x 60 m - oraz niezbędne stacjonarne urządzenia lotniskowe. Zabudowę nieruchomości stanowią 134 budynki i budowle lotniskowe o przeznaczeniu technicznym, socjalnym, ogólnego zaplecza logistycznego oraz magazyny...
1-4 of 4 Results
Top