SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Drużyna: Reprezentacja Polski w piłce nożnej Lokalizacja: Praga Południe, niecka Stadionu X-lecia, Warszawa Pojemność: 55 920 Biuro architektoniczne: JSK & GMP I etap budowy:Wykonawca: Pol-Aqua Termin: 29.09.2008 - 20.03.2009 Koszt: 125 416 000 PLN (Brutto) Generalny wykonawca: ALPINE BAU...
1-1 of 1 Results
Top