SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Arquitectura i urbanisme
    Pues me atrevo a abrir este hilo por que se que dará bastante que hablar :lol: :cheers: Bellver asegura que la revisión del PGOU se ha diseñado para que Valencia no supere los 890.000 habitantes31.01.08 - 17:40 - EFE | Valencia Vista aérea de la ciudad de Valencia.El concejal de Urbanismo en...
  2. Arquitectura i urbanisme
    Ja vaig crear-ne un fa mesos i mesos, però entre les eliminacions de posts i la desaparició de la cerca... a saber on està. Bé, vaig a posar els estats dels PAIs que tinc a prop o que passe a sovint: Quatre Carreres ("Cuatre" segons alguns cartells ¬¬): Topògrafs fent medicions, el bulevar mig...
1-2 of 3 Results
Top