SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Plymouth Developments
    Not really much news on this one, if approved, this tower will be built on Bike Shop, near Drake Circus.
  2. Zagranica
    Zapraszam do nowego wątku o mieście Plymouth. Położone w poł-zach Anglii na granicy hrabstwa Devon i Kornwalii , Plymouth jest partnerskim miastem Gdyni i liczy 250 tysięcy mieszkańców. Podobnie jak w Gdyni mieści się tu baza marynarki wojennej. Miasto było mocno bombardowane przez Niemców...
  3. Plymouth Developments
    New Plymouth Redevelopment :bash: :cheers:
1-3 of 4 Results
Top