SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Estonia
  Päästeamet uuendab tuletõrjeautode kujundust. Aja jooksul saavad uue ilme nii kutseliste kui ka vabatahtlike masinapark. Esimesel fotol on näha uus (vasakul) ja vana (paremal) kujundus kõrvuti. Link: Galerii: päästeautod said uue kuue
 2. » Szczecin
  Nowy zakład, rozbudowa portu. Znamy szczegóły budowy Polic 2 Powstaną Police 2. Ogromna inwestycja za 1,7 miliarda w Grupie Azoty
 3. Infrastruktura wodna
  Artykuł z dzisiejszego Głosu Szczecińskiego:
 4. Infrastruktura wodna
  2005-06-25 17:06] W-ce minister infrastruktury: ok. 119 mln euro na rozwój portów Około 119 mln euro rozdysponował resort infrastruktury, począwszy od 2004 r., na inwestycje związane z rozwojem portów morskich - poinformował w sobotę, podczas Cenralnych Obchodów Dni Morza w Darłowie...
1-4 of 4 Results
Top