SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 56 Results
  1. Śląsk
    Na prośbę kolegów tworzę nowy wątek w którym będzie można wylewać swoje żale dotyczące polityki i spraw jej dotyczących w mieście Katowice.
  2. Pomorze, Warmia i Mazury
    Myślę, że i nasz Elbląg zasługuje na taki wątek o wszytskim i o niczym jednoceśnie. Zbliżają się wybory, wakacje, różne imprezy, ale i nie tylko..będzie wiec o czym dyskutować. Zapraszam więc do dyskusji o wszystkim i o niczym elblążan i nie tylko. :)
1-2 of 56 Results
Top