SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    Tramwaj pojedzie pod mostami, wiaduktem prosto na siódmy peron Dworca Zachodniego, a z nowych przystanków na górę wjedziemy ruchomymi schodami Dziś tramwaje zjeżdżają z "Pestki" na torowisko w ul. Roosevelta i w ślimaczym tempie pokonują kolejne węzły: most Teatralny, rondo Kaponiera, most...
1-2 of 2 Results
Top