SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Cześć. Nie ma raczej wątku w promach w Polsce (a może nie ma w spisie treści) więc spróbuję tutaj. Czy macie w swoich zbiorach jakieś materiały o promach w Polsce którymi byście chcieli się podzielić ? Przygotowuję się do filmu o promach a za bardzo nie mam materiałów. Poza tym może jest tu ktoś...
  2. Infrastruktura wodna
    Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) Kołobrzeskie przedsiębiorstwo armatorskie, początkowo przedsiębiorstwo państwowe, od 1992 jednoosobowa spółka skarbu państwa. Istnieje od 31 stycznia 1976 i przede wszystkim skupia się na żegludze promowej (Polferries) na Bałtyku, świadczy ponadto usługi...
1-2 of 2 Results
Top