SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. » Wrocław
    http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,nie-bedzie-parkingu-na-placu-przy-zielinskiego-miasto-odda-dzialke-jeszcze-w-tym-roku,wia5-3266-17630.html
  2. » Wrocław
    arzena Żuchowicz2008-09-17, ostatnia aktualizacja 2008-09-17 14:57 Rozpoczął się kompleksowy remont wrocławskiej estakady kolejowej - od ul. Stawowej do Grabiszyńskiej. Po jego zakończeniu wiadukty w centrum miasta odzyskają przedwojenny blask, a pociągi na tym odcinku będą jeździły szybciej i...
  3. » Wrocław
    Irlandczycy zainwestują we Wrocławiu 20 marca 2006 - 14:17 Ponad 1 mln 850 tysięcy złotych tyle irlandzka spółka Ice Investment zapłaciła za działkę przy ulicy Drobnera we Wrocławiu. Na gruncie przy Odrze stanie 5-kondygnacyjny hotel, w którym parkingi - zgodnie z miejscowym planem -...
1-3 of 3 Results
Top