SkyscraperCity banner
przejścia podziemne
1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Wątek optymistyczny i oby takich więcej ;) . Inwestycja, mimo że nie największa ze zrealizowanych w ciągu ostatnich lat w Szczecinie to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Oto koniec przebudowy jednego z ostatnich etapów modernizowanej od kilku lat drogi dojazdowej z centrum miasta do...
1-1 of 1 Results
Top