SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie
    Jedna z większych nowych inwestycji w rejonie Przemyśla, a nie ma chyba swojego osobnego wątku. Na początek wrzucam prasówkę o rozpoczęciu, oczekiwanej od lat, inwestycji:
  2. Infrastruktura drogowa
    [DK28/DK77] Zachodnia obwodnica Przemyśla Materiały w ramach akcji informacyjnej: Materiały w ramach akcji informacyjnej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny - - - Link bezpośredni do planu orientacyjnego zawierającego proponowane 4 warianty drogi...
1-2 of 2 Results
Top