SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Przemysł | Technologia | Design
    Tematu na forum nie ma, a sprawa w ostatnim czasie jest dość mocno aktualna. Przyszła wiosna, a z nią rozwiązania przetargów. Kryzys nam sprzyja: jest o wiele taniej, niż wynikałoby to z wcześniejszych planów. Ile zatem zaoszczędziły miasta? Budowa infrastruktury technicznej w Bydgoskim Parku...
  2. » Łódź
    Zakładam nowy wątek, na którym będziemy śledzić przetargi na nieruchomości oraz transakcje. Łódź wystawi na przetarg budynek dawnej fabryki wraz z 400-metrową działką, mieszczący się przy ul. Wólczańskiej 125. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, więc wyburzenie nie wchodzi w...
  3. Infrastruktura drogowa
    TRANSPORT DROGOWY Wkrótce wejdą w życie przepisy, które sparaliżują inwestycje Spory kompetencyjne zablokują budowę dróg Znowelizowane przepisy tak niejasno dzielą kompetencje między wojewodów i marszałków, że od nowego roku inwestycje drogowe mogą stanąć w miejscu Pozwolenie na budowę...
1-3 of 3 Results
Top