Skyscraper City Forum banner
przewoźnik kolejowy
1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    Pociągi po Wielkopolsce będą jeździły częściej, szybciej i za mniejsze pieniądze Powstała spółka samorządu województwa i PKP Samorząd Województwa wraz z Wielkopolskim Zakładem Przewozów Regionalnych w Poznaniu powoła spółkę Koleje Wielkopolskie, która będzie tu organizowała regionalne...
1-1 of 1 Results
Top