SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    Wyciekł zarys rozkładu 2015/2016 (wersja na sierpień), w porównaniu do poprzedniego zarysu (z marca) trochę uciekło, ale i tak jest lepiej niż teraz. Ponoć jeszcze do grudnia może coś wypaść, ale już raczej niewiele. SZCZECIN/STARGARD Kierunek warszawski Aż 4 pociągi EIC do Warszawy kursujące...
  2. Infrastruktura kolejowa
    Nie ma takiego wątku, choć mają go KM czy Arriva. A jakby nie patrzeć to największy polski przewoźnik kolejowy (?). Powstał pod koniec zeszłego roku i coraz silniej zaznacza swoją obecność. Ostatnim hitem wprowadzonym przez spółkę są pociągi Interregio. Na początek artykuł nt. przyszłości PR-ów...
1-2 of 2 Results
Top