SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Miasta polskie
    Ogród Dendrologiczny w Przelewicach Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – arboretum w Przelewicach, w gminie Przelewice, powiecie pyrzyckim (województwo zachodniopomorskie). Powierzchnia: obecnie łączna powierzchnia Ogrodu to około 45 ha, w tym: 30 ha zajmuje istniejący ogród z pałacem (ok...
  2. Zabytki
    mury obronne http://www.muryobronne.republika.pl/pyrzyce/pyrzyce.html czatownie: baszty nadwieszane (wiekschild): Brama Szczecińska: Brama Bańska: Baszta Sowia: Baszta Lodowa: Baszta Prochowa: Baszta Mnisia: Baszta Śpiącej Królewny: Baszta Pijacka:
  3. Miasta polskie
    Pyrzyce Mury obronne z XIII w. Baszta Sowia Brama Bańska Kościół z przełomu XIII i XIV w. fot ze strony www.pyrzyce.pl zrodlo I fot ze str www.poczta-polska.pl
1-3 of 3 Results
Top