Skyscraper City Forum banner
pżb
1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura wodna
    Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) Kołobrzeskie przedsiębiorstwo armatorskie, początkowo przedsiębiorstwo państwowe, od 1992 jednoosobowa spółka skarbu państwa. Istnieje od 31 stycznia 1976 i przede wszystkim skupia się na żegludze promowej (Polferries) na Bałtyku, świadczy ponadto usługi...
1-1 of 1 Results
Top