SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-9 of 10 Results
 1. Infrastructuur en Mobiliteit
  Ik las laatst ergens (ik weet helaas niet meer waar) dat men (HTM en RET) al weer overweegt het RandstadRail netwerk uit te breiden, o.a. door een aantal tramlijn in Den Haag te upgraden. Ment overweegt echter ook daadwerkelijk nieuwe trajecten in de regio aan te leggen. Mijn vraag: Wat zijn in...
 2. Infrastructuur en Mobiliteit
  In diverse andere topics worden netwerken uitgelegd en besproken maar kun je het Randstadrail-netwerk vergelijken als een soort RER of S-bahnmodel? Het is toch best mogelijk om in zowel de zuid- als in de noordvleugel van de Randstad een gelijkaardig netwerk aan te leggen? Hoz izen jullie dit ?
 3. Infrastructuur en Mobiliteit
  Bron: www.randstadrail.nl 6-9-2006 Vanaf zondag 8 oktober 2006 gaan RET en HTM het aantal proefritten met RandstadRailvoertuigen uitbreiden. Als het proefbedrijf zonder problemen verloopt gaat RandstadRail op 29 oktober rijden. De trajecten Den Haag Centraal – Rotterdam Hofplein en Den...
 4. Infrastructuur en Mobiliteit
  Het eerste traject van RandstadRail (Rotterdam Hofplein - Nootdorp) rijdt eindelijk. Hier een paar foto's van het traject dat nu in bedrijf is. De meeste station ogen nog zeer provosorisch. Het interieur van de RET-randstadrailmetro wijkt nauwelijks af van de gewone metro, behalve dan de kleur...
 5. Rotterdam
  Het lijkt me goed om een apart topic voor dit bouwproject te hebben, om randstadrail en Rotterdam Centraal gescheiden te houden. Ik heb voor de titel even een voorbeeld genomen aan het Dubai-forum, door de status van het project op te nemen in de titel krijg je meer duidelijkheid voor de...
 6. Infrastructuur en Mobiliteit
  Hey mensen! Is het Randstadrail materiaal voor de lijn Den Haag - Rotterdam al besteld? Ik vond namelijk het volgende plaatje: * Impressie voertuig Randstadrail Den Haag - Rotterdam www.randstadrail.nl
 7. Projectenoverzichten
  Zoetermeer: Diverse plannen en projecten Er bestaat al een thread 'Zoetermeer: Algemene updates' bij de project updates. Maar er is ook nieuws over diverse projecten die zich nog niet in de uitvoerfase bevinden. Zoals deze uit de HC/Zoetermeer: Ik hoop dat er iets moois gerealiseerd kan...
 8. Infrastructuur en Mobiliteit
  De huidige Zoetermeer stadslijn wordt op dit moment uitgebreid met de lijn naar de vinexwijk Oosterheem. Het 3,5km lange traject loopt voor een groot deel over een viaduct. De blauwe lijn is de Oosterheem lijn, zoals je ziet komen er 3 haltes. Impressie van het viaduct bron: Projectsite...
 9. Den Haag
  Update (foto's zullen volgen): Het tramstation naast de Koninklijke Bieb wordt nu gesloopt om een aansluiting te kunnen vormen met de nieuwe randstad rail. OP de plek waar de Monarch zal komen wordt nu flink gewerkt aan het geraamte van de buis voor de randstadrail die over de Beatrixlaan moet...
1-9 of 10 Results
Top