SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. European Classic Architecture and Landscapes
  Thinking about Berlin, many people envision a modern, hip, gritty and sometimes quite ugly city. Picture galleries here on Skyscrapercity and elsewhere on the internet mostly portrait exactly that kind of image. So, many people, that haven't even visited Berlin yet, get the impression, that...
 2. Zabytki
  Zdaje się, że jeszcze nikt nie założył takiego wątku, a myślę, że jest to ciekawy temat do dyskusji. Gdzie zdecydowano się na rekonstrukcje (jak w Warszawie, czy Dreźnie), gdzie na retrowersje (jak w Elblągu, czy Szczecinie), a gdzie zabudowano starówki blokami rekonstruując tylko najważniejsze...
 3. European Classic Architecture and Landscapes
  After looking at the brilliant thread about Dresden's Neumarkt and the thread about German 19th century townscapes I thought it would be good to share the historical reconstructions that we actually like! :banana2: Many cities and towns in Europe have been ruined by hideous post-war...
 4. Zabytki
  W lawinie kolejnych odbudowywanych zabytków, o których dowiadujemy się w prasy często nachodzą mnie wątpliwości o jakość podejścia projektantów do tematu. W zasadzie jestem przeciwny rekonstrukcjom, ale jak już mają być to wypadałoby żeby były wierne. Przykład konkursu na teatr szekspirowski w...
1-4 of 4 Results
Top