SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 8 Results
  1. Miasta polskie
    Stary gród na zatoką Pucka co oparł sie najazdowi Szwedzkiemu. Pierwszy port wojenny w Polsce.Miasto zaślubin polski z morzem przez gen. Hallera 10 lutego 1920 roku.
  2. Infrastruktura wodna
    Sejmik dopłaci Przyleci wodolot Były zarządca komisaryczny Żeglugi Szczecińskiej wraz z partnerem, której nazwy na razie nie chce zdradzić, zamierza rozpocząć rejsy wodolotowe ze Szczecina do Świnoujścia. W cenę niektórych biletów ma być wkalkulowana dotacja samorządu województwa. -...
  3. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    Regaty na kanale Ulgi Artur Brykner 2006-12-19, ostatnia aktualizacja 2006-12-19 19:36 Przy okazji prac melioracyjnych i wzmacniania wałów na kanale Ulgi powstaje akwen dla wioślarzy i kajakarzy. To początek budowy torów regatowych, które Gorzów zapisał w strategii inwestycyjnej do 2012 r...
1-3 of 8 Results
Top