SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Pomorze, Warmia i Mazury
    Widzę, że nikt nie pisze jeszcze na ten temat. Pewnie wszyscy uznali to za żart z okazji 1 kwietnia, jednak to nie jest żart :nuts:.\ Informacje o tym, że ma powstać jakieś sztuczne jeziorko wzdłuż ul. Sybiraków docierały do mnie od dawna, ale od jakiegoś czasu była cisza. Podając jako źródło...
1-2 of 2 Results
Top