SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Rotterdam
    Vervolg van deze discussie.
  2. Rotterdam
    Een overzicht van afbeeldingen en nieuws van Forum te vinden op http://urbie.city/rotterdam/forum ----- Vervolg deze thread HOOGTE: 85 x 85 x 85 VERDIEPINGEN: 21 GEREED: 2013 Bron: archined Laatste 3 posts Hoop dat het zo voldoende info is, is voor mij ook de...
  3. Rotterdam
    projectsite: stadskantoor 5 mogelijke architectenbureau's (23 mei 2009 bekendgemaakt): Claus en Kaan mecanoo icm Wubbo Ockels Meyer en van Schooten icm architectenbureau Fritz OMA icm ABT SeARCH icm Christian Müller ========================================== bron: Ontwikkelingsbedrijf...
1-3 of 3 Results
Top