SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Rozbudowa Renomy: Czas budowy: 2006 - 2009 Koszt: 100 mln. EUR. Architekt: Zbigniew Maćków z zespołem Renoma to jeden z najsłynniejszych domów handlowych we Wrocławiu. Wybudowana 80 lat temu, jako dzieło rodziny Wertheimów. Do Renomy dobudowano drugi budynek. Powierzchnia handlowa sklepu...
  2. » Wrocław
    Czysta rozbudowa Czwartek, 9 czerwca 2005r. Tajemnicze plany rozbudowy domu handlowego Dziś radni zdecydują, czy uchwalić nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pl. Czystego. Jeśli go przegłosują, Dom Handlowy Renoma powiększy się niemal dwukrotnie Plac Czysty to parking i...
1-2 of 2 Results
Top