SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infraestructures i transports
    Adif reforma l'estació de trens d'Ascó L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ja ha començat les obres per a la reforma integral de l'estació de tren d'Ascó, situada a la línia de ferrocarril Barcelona - Móra la Nova - Saragossa. Segons va informar l'entitat pública adscrita al...
  2. Regiones | Catalunya
    Per a notícies breus i parlar dels projectes arquitectònics i urbanístics que es realitzin en aquestes comarques: Baix Ebre Ribera d'Ebre Terra Alta Montsià
1-2 of 2 Results
Top